25 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú
  HOTLINE: 0834.088.088
Cần tuyển:

1. Huấn luyện viên cá nhân

Yêu cầu:

- Ngoại hình và Thể hình đẹp, Nam cao trên 1,75m, Nữ cao trên 1,60m

- Có Bằng cấp/ Chứng nhận về Huấn luyện Thể hình

- Ưu tiên có kinh nghiệm

2. Huấn luyện viên Yoga/GroupX

Yêu cầu:

- Ngọai hình đẹp

- Có Bằng cấp, Chứng chỉ Huấn luyện

- Ưu tiên các bộ môn: Belly Dance, Bollywood Dance, Drumsticks Aerobics và các môn học mới lạ...

We want:

1. Personal Trainers:

Requirements:

- Nice apperance and body form, Height over 175 cm (for male) and 165 cm (for female)

- Qualified Certificates

- Candidates with good experiences are preferred

2. Yoga/GroupX Instructors:

Requirements:

- Nice apperance

- Qualified Certificates

- Belly Dance, Bollywood Dance, Drumsticks Aerobocs and other new classes are preferred.

K.I.M Fitness and Yoga Center với các trang thiết bị hiện đại dành cho Phòng tập gym - Phòng tập yoga - phòng tập Fitness - Phòng tập gym